Filosofická škola letos proběhne v termínu 22.–24. 9.; pro nově nastoupivší studenty začne o den dříve.

Akce se nově koná ve Štěkni na Strakonicku, v prostorách zámku spravovaného řádem Congregatio Jesu. Více se o ubytování můžete dozvědět na stránkách řádu.

Pro aktuální a důležité informace sledujte především tyto stránky (zejména hlavní stranu a sekci Aktuální ročník). Dále se vše podstatné objeví na stránkách ÚFaR a na facebookové stránce Filosofické školy.